როგორ ვეძებოთ

საძიებო სიტყვები შეგიძლიათ დაყოთ AND და/ან OR პირობით, რათა მიაღწიოთ ძიების მაქსიმალურად ზუსტ შედეგს.

მაგალითად, Microsoft AND mouse მოძებნის ისეთ საქონელს, რომელიც შეიცავს ორივე საძიებო სიტყვას. მაშინ როცა - mouse OR keyboard მოძებნის საქონელს, რომელიც შეიცავს ორივე სიტყვას ან ერთ-ერთ სიტყვას მაინც.

თუ გნებავთ საქონლის მოძებნა, რომლის სახელიც ზუსტად შეესატყვისება საძიებო სიტყვას, უნდა გამოიყენოთ ბრჭყალები.

მაგალითად, "notebook computer" მოძებნის ისეთ საქონელს, რომლის სახელი ზუსტად შეესაბამება საძიებო სიტყვებს.

ფრჩხილები შეგიძლიათ გამოიყენოთ შედეგების უკეთესი და ზუსტი მართვისათვის.

მაგალითად, Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
დახურეთ ფანჯარა [x]